Mały Wiedeń

„MAŁY WIEDEŃ” - CIESZYN

W 1817 roku Cieszyn pod względem zabytkowym był miastem dosyć marnym, o tyle w XIX wieku miasto rozbudowało się dzięki kontaktom ze stolicą Austrowęgier Wiedniem. Dzięki poczynionym wtedy inwestycjom zyskał miano „Małego Wiednia”. A ponadto faktem jest, że już wcześniej zdarzyło mu się zastępować naddunajskie miasto w roli stolicy cesarstwa austriackiego!
Stało się tak z potrzeby chwili. W 1805 roku, gdy wizja zajęcia Wiednia przez Napoleona Bonaparte stawała się coraz bardziej realna, cesarz Franciszek I wraz z dworem i urzędami centralnymi ewakuował się do Cieszyna. Odtąd miasto nad Olzą było de facto stolicą całej monarchii. Tym bardziej, że Wiedeń rzeczywiście wpadł w ręce Francuzów. Cieszyn nie był tak „pojemny”, by przyjąć wszystkich dostojników – dlatego np. cesarzówna Maria Ludwika musiała zamieszkać  w pobliskim Skoczowie. Dopiero 26 grudnia 1805 roku, po zawarciu traktatu pokojowego w Preszburgu (Bratysławie), Wiedeń został zwrócony Habsburgom i cesarz mógł udać się do właściwej stolicy.

Zapraszając do naszej hodowli "Mały Wiedeń" zapraszamy również do zwiedzenia zabytkowego miasta Cieszyna z pięknymi atrakcjami, takimi jak: wspaniałe zabytki oraz legendy co krok związane z prawdziwą historią naszego miasta.

 /Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć powiększenie/

100_0589.jpg 100_0594.jpg 100_0599.jpg 100_0600-1.jpg 100_0616-1.jpg DSC08497.jpg DSC08521.jpg


 /  na górę \

Flag Counter